Værvarsel - klikk her
Drop Down Menu
Send din fangst-
melding med
MMS/SMS
til:  948 75 200
Husk å sende inn
tidspunkt og redskap

 
Aktuelt
    Døgnbemannet vakttelefon: 954 54 226
16/07/2013
 
Laksefisket fortsetter i Verdalselva fram til 1. august.
Det er klart etter tirsdagens møte om «midtveisregulering» av laksevassdraga i Nord-Trøndelag. Verdalingen skriver:
Status for Verdalsvassdraget per 15. juli er 223 fanget laks, derav er 156 gjenutsatt, det vil si at kun 67 laks er avlivet. Totalkvoten for elva er 300 laks. Pålegg om gjenutsetting av all hunnlaks ble innført 1. juli. Vedtaket fra møtet er: Laksefiske fortsetter som før med sesongavslutning 1. august.
Tr.-Avisa skriver.   Adressa skriver.
15/07/2013
 
Ett tonn med registrert fangst er nådd
Kl. 12:00 den 15/7 tippet antall kilo registrert fisk over 1000 kg. Selv om det har vært en dårlig sommer så har vassføringa i elva vært skral. I de tre siste dagene har det imidlertid kommet en god del regn og det har resultert i 125 kg registrert fangst på laksebørsen. Den siste uken er meldt inn 320 kg laks. På bildet ser vi Arne Christian Aasland som har tatt en laks på 9 kg på Kommunevaldet. Han skriver i sin MMS til laksebørsen: "..sesongen er da dessverre over.." 
Det er ikke lenger tatt "katastrofalt" lite fisk, så mange venter med spenning hva møtet tirsdag 16/7 kl. 1200 vil resultere i. Fortsatt fiske eller stenging?
11/07/2013
 
Statistikk med fangst og vassføring
den første måned de siste 8 åra
  År       Total 
vekt      
 Antall
 laks   
Vassføring
gj.sn. dag 
   Vekt
 gj.snitt 
 
 2006   462   129    27  m3/s   3,6  
 2007     92       25    18  m3/s   3,7  
 2008    748   148    40  m3/s   5,1  
 2009    347     80    20  m3/s   4,3  
 2010  1790    349    45  m3/s   5,1  
 2011  1242   241    41  m3/s   5,2  
 2012  1705   281    61  m3/s   6,1  
 2013    748   165    25  m3/s   4,5    
06/07/2013
 
Like før verdalselva stenges for all fiske i år.
Hittil i år er det meldt inn 1/3 i forhold til fjoråret og halvparten av 2011. Trønder-Avisa har hatt kontakt med fiskeforvalter Rikstad og han sier at det kan gå mot stenging allerede 15. juli. Norsk Havforskningsinstitutt bemerker at elvene rundt Trondheimsfjorden har vært plaget av uvanlige høye infeksjoner av lakselus på utvandrende smolt de senere år. Siste nytt i Verdalingen: Klikk her
02/07/2013
 
Verdalsvassdraget

Klikk på "Les mer" for å få en oversikt over alle sideelvene.

18/06/2013
 
Lite laks i elvene hittil i år.
Trønderavisa skriver om at fangsten i Namsen er mer enn halvert. Og det kan gå mot stenging 15 juli. I de andre elvene er det enda verre. I Verdalselva er det tatt bare 1/5 del av det som ble fisket den første uka i 2012 og under 1/4 delen av det som ble landet i 2011. I de to forrige sesongene startet fisket den 20 juni. Venter laksen et par dager til før den "slår" til? Eller er det nymånen den 23 den venter på? 
09/06/2013
 
Oppfordring fra Verdalselva fellesforvaltning!
Da er fiskesesongen 2013 Verdalsvassdraget i gang.  Verdalselva fellesforvaltning vil oppfordre alle fiskere til å følge de fiskereglene som er satt for 2013 sesongen. Det er 2 laks som er total årskvote for hver fisker i og med at vi holder på å gjenoppbygge laksestammen i Verdalsvassdraget. Frivillig gjenutsetting er opp til hver enkelt fisker. Men vi vil her henvise til å følge prosedyrer for gjenutsetting som dere kan lese i brosjyren fra Norske lakseelver og NJFF  -  SKADD FISK SKAL IKKE SETTES UT I ELVA IGJEN. Oppdrettsfisk skal taes ut av elva og kontrolleres, denne teller ikke på kvoten. Hvis fiskere ser fiskere eller andre som ikke følger de reglene som er satt for Verdalsvassdraget kan man ringe døgnbemannet vakttelefon: 954 54 226 og si fra.
10/05/2013
 
Endringer i fisketid og kvote for Verdalselva for 2013
Laks: 10.06-31.07 Ørret:Fredet også sesongen 2013 av Verdalselva fellesforvaltning Totalkvote 300 laks.
Når denne kvoten med utfisket laks er tatt stopper fisket umiddelbart. Ellers gjelder de samme desinfiserings og fiskeregler som tidligere.
Fisket er ikke tillatt hvis man ikke har desinfisert og fått utskrevet desinfiseringsbevis. Ved regelbrudd skrives det ut gebyr, eventuelt bortvisning fra vassdraget denne sesongen og påfølgende sesong
Ved grove brudd gjelder bortvisningen ikke bare for Verdalsvassdraget, men også for elvene Stjørdalselva, Orkla og Gaula Eksempel på dette kan være kvotebrudd. Sesongkvote pr. fisker: 2 laks, all hunnlaks settes ut etter 1. juli.
03/07/2012
 
Ny bestenotering på laksebørsen
Bjørge Sørli dro i land denne ruggen på 17,4 kg den 2/7 kl. 9:14. Han brukte flue på valdet Hallan.
En
grafisk framstilling av fangst og vassføring  viser at vassføring ned mot 40 m/s ved Vuku gir lite fisk.

Det er til nå (4/7 kl: 24:00 etter 15 dager)  meldt inn 186 lakser, totalvekt: 1260 kg. Gjennomsnittsvekta blir 6,7 kg.
I fjor ble det meldt inn 243 lakser med vekt på 1248 kg  på 30 dager. Gj.sn. for 2011 var 5,1 kg.
28/06/2012
 
Fang spagettilaks og få tusen kroner!
Vi trenger rapporter om merket laks for å finne ut mer om effekter av gjenutsetting, sier prosjektleder Ingebrigt Uglem i Norsk institutt for naturforskning (NINA). I samarbeid med elveeierorganisasjonene skal prosjektet blant annet finne ut hvordan høye temperaturer, håndtering, kjøring og ulike fiskemetoder påvirker overlevelse og atferd etter gjenutsetting, samt hvor mange laks som blir fanget og sluppet mer enn en gang.
27/06/2012
 
Laks tatt mellom 20/6 og 26/6 de 4 siste åra
New Document
  Tot. vekt    Antall

  Gj.snitt
  vekt

  Gj.sn.
vassføring
 2012  791  114  6,9 100
 2011  623  144  4,3 69
 2010  978  155  6,3 75
 2009  199  38  5,2 32
Vald på topp   ***    Stat. 2012

   


Online Game Rental
Online Game Rental
 
Se Verdalselva fra luften Se Østnesfossen live!