Drop Down Menu
Send din fangst-
melding med
MMS/SMS
til:  948 75 200
Husk å sende inn
tidspunkt og redskap

 
© Verdalselva.no 
 Webansv:Ole M. Larsen
Aktuelt
    Døgnbemannet vakttelefon: 954 54 226
28/06/2015

Husk at hunnlaks er fredet etter 26. juni
All hunnlaks tatt etter den 30/6 skal forsvarlig settes ut igjen.
Se fiskeregler 2015.
23/06/2015

23 lakser på 134 kg tatt den 23/6.
Det er mye laks på vei opp i elva. Nedbøren natt til den 23. har fått elva til å stige litt igjen og vasstemperaturen er nu 10 grader.
Som tidligere år er det på valdet Hallan de håver inn mest fisk - til nå 184 kg.
Neste vald er Mønnes med 100 kg og nr 3 er Tingvold/Kveldstad med 67 kg.
Deretter kommer valdene Breding, Østnes, Grundmo, V.Grunnan,Efskind,Landfald og Volen. Dette er da foreløpig topp 10.
Den 24 var temperaturen 12 grader.
18/06/2015

Foto: Per Conny Normann
Første fisk ovenfor Østnesfossen ble tatt i dag.
I dag klokka 11 fikk Anders Fredriksson fra Sundsvall en hannlaks i øvre del av elva. Laksen veide 7 kg og og ble tatt på flue.
Hvis en ser bakover de 10 siste åra så har det blitt tatt mye laks ovenfor Vukubrua midtveis i juni. Det må være det kalde klimaet vi har hatt i det siste som er årsaken til lite oppgang til øvre del . Nå har imidlertid vasstemperaturen kommet opp i 10 grader.
Etter 9 dager er det tatt 60 laks med total vekt på 400 kg. 11 av disse er satt ut igjen.
Det er 43 dager igjen av sesongen.
16/06/2015

Kameradump den 16/6 kl. 12.20. Vassføring 140 m3.
Laksen går ikke forbi Østnesfossen.
Fiskere som har prøvd laksen i Inna har ikke en gang fått napp. På topp-valdet Hallan er det heller ikke registrert laks hittil i år. Skyldes dette den kalde sommeren og den låge vasstemperaturen? Eller forholdsvis "stor elv"? Temperaturen i vatnet har ikke vært over 8 grader i år.
14/06/2015

Tok storfangst en time etter laksesesongen startet.
Det ble storfangst på valdet Mønnes. Der tok søskenbarna Stian Karlgård og Aleksander Haga hver sin laks med under en halvtimes mellomrom. Haga dro opp en fisk på 7,5 kilo klokka ti på halv ett, mens Karlgård fikk en på hele 10,8 kilo klokka kvart på ett. Som om ikke det var nok, fikk tredjemann i følget, Stians onkel Jan Erik Haga, en 6,5-kilos laks klokka halv to. .
Les mer i Innherred.
08/06/2015

Jubler etter storfangst i Bjøra - fikk gigant på første kastet
Det tok ikke lang tid før fiskeren Steffen Solberg (30), Tønder Leander (7), roer Frank Robert Bruheim (37) og Telma Otilie Holum Solberg (3) fikk drømmefisken. Etter bare femten minutter beit laksen på 17,5 kilo på kroken. Fisken ble tatt på en wobbler, opplyser Solbeg selv. Det tok ikke lang tid før fiskeren Steffen Solberg (30), Tønder Leander (7), roer Frank Robert Bruheim (37) og Telma Otilie Holum Solberg (3) fikk drømmefisken. Etter bare femten minutter beit laksen på 17,5 kilo på kroken. Fisken ble tatt på en wobbler, opplyser Solberg selv.
Les mer i Trønder-Avisa.
20/05/2015

Sesongen 2015 blir samme som for 2014
Sesongstart 10 Juni.  
Fiskeregler som for sesongen 2014.
Års-kvote 2 laks, gjenutsetting teller ikke med i års-kvoten. Sjøøretten fredet også i sesongen 2015.

Ellers gjelder de samme reglene som foregående sesong. Se under "fiskeregler"
10/07/2014

Statistikk med fangst og vassføring
den første måned de siste 9 åra
  År       Total 
vekt      
 Antall
 laks   
Vassføring
gj.sn. dag 
   Vekt
 gj.snitt 
 
 2006   462   129    27  m3/s   3,6  
 2007     92       25    18  m3/s   3,7  
 2008    748   148    40  m3/s   5,1  
 2009    347     80    20  m3/s   4,3  
 2010  1790    349    45  m3/s   5,1  
 2011  1242   241    41  m3/s   5,2  
 2012  1705   281    61  m3/s   6,1  
 2013    748   165    25  m3/s   4,5    
 2014    827   134    42  m3/s   6,2  
24/06/2014

Miljødirektoratet innfører ekstraordinære restriksjoner i laksefisket
På grunn av svikt i innsiget av laks i Midt-Norge har Miljødirektoratet den 24/6 vedtatt å innføre ekstraordinære begrensninger i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye i elv og sjø i to regioner.
Fra og med torsdag 26. juni vil det bli pålegg om gjenutsetting av all hunnfisk i vassdragene i Nordmøre, Sør-Trøndelag og i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag, For elevene i Sør-Trøndelag forkortes sesongen med 14 dager. I Verdalselva derimot vil fisket vare til 31 juli. 
22/06/2014

Østnesfossen 22/6-2014 kl 08.00
Etter en lang periode med surt vær og mye regn fikk regnværet den 21/6 på 11 mm elva til å stige kraftig.
Dette bildet er fra Østnesfossen kl 08.00 den 22. Vassføringa er her på 190 m3/s. (Dillfoss+Grunnfoss) Maks vassføring 7 timer tidligere var på 320 m3/s, kl. 18.00 var tallet rundt 100 m3/s, så elva går fort ned igjen.  Det har blitt tatt laks i natt også i den flomstore elva - 1 meter fra land!
14/06/2014

Nils Olav Knutsen tok storlaks på 18,8 kg.
Klokken 14.00 den 13. fikk Nils Olav et napp på Kommunevaldet. Det kjentes ikke så tungt ut, men da Nils Olav og klepper Håvard Berntsen fikk se sporden på laksen skjønte de at her var det en sværing på kroken. Fisken ble loset til mer stille vatn, men plutselig for den ut og nedover den strie elva. Det samme skjedde en gang til, men på tredje forsøk var den så spak at de fikk den opp i håven og inn på land.
Hele dragningen tok bare et kvarter!
Nils Olav er en erfaren fisker som har fisket i Stjørdalselva, Namsen og Bjøra, men 18,8 kg er personlig rekord. 
Det har ikke vært tatt så stor fisk de siste 6 åra. I 2008 tok G öran Andersson en laks på 19 kg på Østnes og Trond Melvold drog i land en på nettopp 18,8 kg på Vest-Grunnan!
Tam start.
Sesongen startet med 6 fisker det første døgnet, så sank elva og på dag nr 2 ble det bare 2. Så ble det regn, elva steg og på dag 3 ble det tatt 7. Det ble mer regn og elva steg til 70 m3/s (30+40) ved Østnesfossen og på fredag den 13 ble det tatt 13.

   


Online Game Rental
Online Game Rental
 


Se Verdalselva fra luften
Se Østnesfossen live!