Drop Down Menu

Send din fangst-
melding til
fangst@verdalselva.no

eller  MMS/SMS
til: 
 948 75 200

Husk å sende inn
tidspunkt og redskap

© Verdalselva.no 
 Webansv:Ole M. Larsen

Aktuelt
    Døgnbemannet vakttelefon: 954 54 226
21/06/2016
 

Fisket tok seg opp etter noen millimeter med regn.

Mellom 16. og 20. juni falt det rundt 10 mm regn. Det førte til at elva fikk doblet vassføringa. Det har igjen resultert i at det er tatt 45 laks på tre dager. 14 lakser den 19. , 19 lakser den 20. og 12 lakser den 21. Kanskje fullmånen den 19. (stor flo) hjalp på litt også? Det er til nå (23/6) tatt 84 lakser på tilsammen 533 kg. Vassmengden i elva faller raskt igjen, men det er meldt litt mer regn framover. Klikk på "Les mer" for å få et større graf-bilde.
12/06/2016
 

Elva blir mindre og mindre.
Vassføringa ved Vuku var bare 17 m3/s i morges. Værvarselet på YR.NO viser 10 dager framover uten regn.
13 fisker på åpningsdagen er ikke verst når en sammenligner med 2015 med 5 lakser, 2014 med 6 lakser og 2013 med 7 lakser.
I 2012 var åpningsdagen 20 juni og da ble det tatt 31 lakser (230 kg) - da var vassføringa på over 200 m3/s!
09/06/2016
 

Lita elv på åpningskvelden.
Vassføringa ved Østnesbrua var 22,4 m3/s. Der Grunnfossen bidrog med 18,2 og Dillfossen med 4,2.
Vasstemperaturen var 10 grader og lufttemperaturen var 5 grader.

Klikk på "Se Østnesfossen live" ned til høyre.

Værvarsel for Vuku finner du også på høyre side.
24/05/2016
 

            På bildet: Arnfinn Kverkild og Kjell Norum
Laksebørsen i verdalselva er 20 år.
Det er nå 20 år siden Kjell Norum og VJFF startet opp med laksebørs for Verdalselva. Det ble satt opp mange premier for de som leverte fangstmeldinger ved oppmøte på sportsbutikken til Kjell eller over telefon.
Alle fikk en pins. Det var premie ved ukeslutt, største laks og sjøørret i sesongen. I tillegg ble det trukket en heldig vinner som fikk et gavekort på 2500 kr fra Verdal jeger og fisk og et gavekort fra Kjell Norum på 1000 kr.

Artikkelen er sakset fra T-A 26/6-1996.
12/08/2015
 

Lakserenna fungerer ikke.
Det er i et brev til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag at den svenske fiskeren Magnus Svensson uttrykker bekymring over laksefisket han ser i Verdalselva. Det som har bekymret meg de siste årene er at man ikke har en fungerende laksevandring fra Grunnfossen. Denne renna, som skal utgjøre laksens veg opp i elva, er en løsning som er under enhver kritikk, skriver Svensson.
Les mer i Innherred.
16/07/2015
 

Øker kvoten i Steinkjerelva og Namsen
I Steinkjerelva fjernes kvoten på hvor mange laks du kan ta. Men fortsatt 1 laks pr. døgn.
I Namsenvassdraget har det også vært et godt lakseår og her økes døgnkvoten fra 2 til 3 lakser!
I Verdalselva kan som kjent en fisker ta på land 2 lakser i løpet av sesongen.

Les mer i Trønder-Avisa

Diskusjon på Facebook
07/07/2015
 

Litt statistikk etter at halve sesongen er unnagjort
Det er fanget 133 lakser og det er sluppet 142 lakser. Det vil si at det ennå kan fanges 167 lakser før totalkvoten fylles.
Total sesongkvote for hele Verdalsvassdraget er 300 avlivet laks.
Videre er den totale vekt fisket laks 1600 kg. 825 kg er fanget og 775 kg er sluppet ut.


På bildet har Ørjan Granheim dratt en laks på 4,5 kg.
28/06/2015
 

Husk at hunnlaks er fredet etter 26. juni
All hunnlaks tatt etter den 30/6 skal forsvarlig settes ut igjen.
Se fiskeregler 2015.
23/06/2015
 

23 lakser på 134 kg tatt den 23/6.
Det er mye laks på vei opp i elva. Nedbøren natt til den 23. har fått elva til å stige litt igjen og vasstemperaturen er nu 10 grader.
Som tidligere år er det på valdet Hallan de håver inn mest fisk - til nå 184 kg.
Neste vald er Mønnes med 100 kg og nr 3 er Tingvold/Kveldstad med 67 kg.
Deretter kommer valdene Breding, Østnes, Grundmo, V.Grunnan,Efskind,Landfald og Volen. Dette er da foreløpig topp 10.
Den 24 var temperaturen 12 grader.
18/06/2015
 

Foto: Per Conny Normann
Første fisk ovenfor Østnesfossen ble tatt i dag.
I dag klokka 11 fikk Anders Fredriksson fra Sundsvall en hannlaks i øvre del av elva. Laksen veide 7 kg og og ble tatt på flue.
Hvis en ser bakover de 10 siste åra så har det blitt tatt mye laks ovenfor Vukubrua midtveis i juni. Det må være det kalde klimaet vi har hatt i det siste som er årsaken til lite oppgang til øvre del . Nå har imidlertid vasstemperaturen kommet opp i 10 grader.
Etter 9 dager er det tatt 60 laks med total vekt på 400 kg. 11 av disse er satt ut igjen.
Det er 43 dager igjen av sesongen.
16/06/2015
 

Kameradump den 16/6 kl. 12.20. Vassføring 140 m3.
Laksen går ikke forbi Østnesfossen.
Fiskere som har prøvd laksen i Inna har ikke en gang fått napp. På topp-valdet Hallan er det heller ikke registrert laks hittil i år. Skyldes dette den kalde sommeren og den låge vasstemperaturen? Eller forholdsvis "stor elv"? Temperaturen i vatnet har ikke vært over 8 grader i år.

   


Online Game Rental
Online Game Rental
 


Se Verdalselva fra luften
Se Østnesfossen live!